Fodervärd

Att få möjlighet att ha en fodervärd betyder mycket för mig och värderar det högt. Det är tack var dem som jag kan få långsiktighet i mitt avelsarbete, men jag vet också att det innebär en hel del jobb och pusslande från såväl deras sida som från min för att det ska fungera på ett bra sätt för alla varför jag vill ha dem i Sundsvall med nära omkringliggande område.

 

En vanlig missuppfattning är att en ”fodervärdskatt” är en gratiskatt! Att vara fodervärd innebär en hel del förpliktelser och jag som överlåtare äger fortfarande katten! Personkemin mellan mig och fodervärden är A och O och att det finns ett tydligt och genomdiskuterat avtal förstås!

.

Vad innebär det då att vara fodervärd?

Helfodervärd

Att vara fodervärd innebär att katten bor hos fodervärden, men att jag (överlåtaren) äger katten. Därmed har jag rätt att ställa ut och att använda den i avel i en omfattning och under en tidsperiod som vi kommer överens om och som framgår av fodervärdsavtalet!

Jag ser gärna att du som fodervärd, själv har ett intresse av att ställa ut åtminstone ett par gånger efter ett års ålder. Det kan se lite olika ut men normalt sträcker sig avtalet 2 till 3 år från avtalsdatum!

Det innebär att jag vill ha:

Vid helfoder för hona, 2 - 3 kullar

eller det vi kommer överens om.

 

Halvfodervärd

Det innebär att fodervärden betalar halva kattungepriset.

Vid halvfoder för hona, 1 - 2 kullar

eller det vi kommer överens om.

Som kull räknar jag minst två levande kattungar vid fem veckors ålder.

En hankatt på helfoder vill jag använda till  3-5 parningar (eller det vi kommer överens om) som resulterar i konstaterad dräktighet hos honan.

 

Som ägare till katten

står jag för kattens liv- och veterinärvårdsförsäkring och alla kostnader (tester och dylikt) som har att göra med avel och utställning.

Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag (mat, sand, leksaker och veterinärräkningar upp till självrisk om inte veterinärbesöket har att göra med dräktighet eller dylikt).

En hona på foder får normalt sin kull hos fodervärden - därför vill jag att fodervärden bor nära mig.

Det innebär att fodervärden måste vara beredd att ta semester eller dylikt runt de dagar då förlossningen är inplanerad.

Jag förväntar mig att fodervärden kontaktar mig när kattungarna är på väg för att jag skall kunnna komma och vi är honan behjälplig tillsammmans. Kullen är mitt ansvar.

Fodervärden får också räkna med att jag som uppfödare regelbundet hälsar på under kullens uppväxt. Det är mitt ansvar som uppfödare - jag ingår i konceptet så att säga.

 

Hane eller hona

En hane på foder kan antingen genomföra sina parningar hos fodervärden (dvs honkatterna hälsar på hos fodervärden) eller hos mig.

En del hankatter blir fertil tidigt och detta kan ibland leda till problem. En fertil hankatt katt kan (men inte alltid) skrika och gorma och vara oerhört rastlös. I värsta fall kan han börja strila (för att markera var han finns).

En markerande hankatt är besvärligt, då det oftast inte är på toalådan han markerar utan överallt där han befinner sig. Om detta inträffar får vi komma överens om en lösning som fungerar för såväl katten, dig som fodervärd och mig som uppfödare.

Antingen får katten en kort period flytta hem till mig och genomföra sina parningar eller så har fodervärden möjlighet att köpa loss katten enligt ett förutbestämt pris.

Mitt mål är att katterna ska lfå eva långa kärleksfulla och bra liv som sällskapskatter efter det att deras avelskarriär är över.

Normalt överlåts katten till fodervärden efter kastration som betalas av fodervärden.

Kan jag ångra mig ?

Ja, det kan du! Men, precis som när du köper en egen katt är det ett stort ansvar att ta hand om ett litet liv ! Katten bryr sig inte ett dugg om att jag står som ägare - den kommer att se Dig som sin matte eller husse.

Ta inte en foderkatt "på prov" utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket eller ännu mer än ett kattköp. ALLA katter är värda kärleksfulla och livslånga hem.

Ibland finns det goda skäl till varför fodervärdskapet måste omprövas, kanske har din livssituation förändrats på ett sätt som du inte kunnat förutse.

All överlåtelse sker efter att katten kastrerats på bekostnad av fodervärden och i överenskommelse med överlåtaren.

Vem vill jag ha som fodervärd ?

Du som är ärlig och prestigelös, du som älskar katter och alltid kommer att sätta dem främst.

Du som är villig att lära dig mer om katter i allmänhet och om Selkirk Rex.

Dig som personkemin stämmer med.

Vid HONA: Du som har tid, lust och enngagemang att avsätta den tid som behövs för att föda upp kull.

Vid HANE: Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt.

Du som inte har någon katt sedan förut, eller som allra mest två katter.

Du får gärna ha ett hem med barn och liv och rörelse - inget krav

Du får också möjlighet att testa vad kattuppfödning innebär på gott och ont med stöd av mig som mentor.

 

 

 

Tillbaka till Kattungar