Klicka på diplomen för att komma till

Taktil-Utbildning

 

För dig som är intresserad av

att: Bli bättre i din värk eller bara må bra, då är du välkommen att höra av dig.

Eller för dig som "gått in i väggen" är det viktigt att du får tillbaka din "kroppskänsla" och att vara närvarande igen.

Jag finns på mobilnr:

076-115 85 80

 

Taktil- / Taktipro-massage  

 

Jag är mycket tacksam att jag fått möjlihet att få uppleva vad en Taktil-massage ger, till en stel och ihopdragen kropp.

Taktil massage har jag gett till mycket sjuka människor i drygt 8 år. Men även till dem som "bara" vill kunna slappna av och "ladda batterierna" mitt i vardagen, med goda resultat. 

 

Massage,  en uråldrig kunskap...

Massage finns i alla kulturer och finns beskriven sedan antiken.
Medicinsk massage introucrades i Europa av Per Henrik Ling "den svenska gymnastikens fader" Han förde fram hypotesen att massage ökade blod-och lymfcirkulationen i och under huden. Under många år har flera vetenskapliga undersökningar genomförts med ambitionen att visa vilken klinisk nytta massage medför.

Genom forskning och erfarenhet har vi blivit mer medvetna och fått mer kunskap om människors behov av beröring. Vid beröring av hudsinnet/taktila sinnet aktiveras beröringsreceptorer, som med sina nervtrådar står i kontakt med nervsystemet vårt "lugn och ro"-centrum i hjärnan där oxytocin, som är ett hormon och en signalsubstans avsöndras. 

Vikten av beröring och värdigt bemötande är allt mer i fokus inom både vård, omsorg och friskvård. Taktil massage, en erkänd komplementär metod utvecklad av Siv Ardeby som arbetade då på prematuren. Hon förstod hur viktigt det var med beröring för dessa förtidigt födda barn och arbetade vetenskapligt fram en massageteknik som passade dem.

 Ordet Taktil  kommer från latinets tactilis och betyder "till känsel hörande, känsel-, beröring-" 

Det är viktigt att förmedla att det är bara huden som man arbetar på. Huden är vårt största organ och sinnesorgan. I läderhuden närmats överhuden finns receptorer som reagerar på beröring, smärta, tryck, vibration, värme och kyla.            

Det är en omsorgsfull medveten metod för att skapa Tillit och Trygghet  som värnar om individens Integritet  med Varsam  beröring  och Värdigt  bemötande.

 

Taktil massage aktiverar det parasympatiska nervsystemet med alla dess goda effekter.

Erfarenheter visar att effekter av Taktil massage  kan bli 

  • Lindring av smärta
 
  • Förbättrad mag-och tarmfuktion
 
  • Skapar lugn och ro känsla
 
  • Bättre sömn
 
  • Stärkt kroppsuppfattning
 
  • Ökad vakenhet och intresse för omvärlden
 
  • Ökad förmåga till kommunikation
 
  • Stärkt självkänsla
 
  • Minskad agressivitet och självdestruktivitet
 
  • Ökat välbefinnande
 
   

 Detta är några av effekterna som kan påvisas genom beröring av huden. Både svensk och utländsk forskning av bland annat Kerstin Moberg, Karolinska Institutet

Hem